Lørdag 25. mai var endelig dagen kommet for å offisielt innvie BCM’s nye Studentsenter. Styremedlemmene fra Sverige var på besøk og ungdommene våre hadde lagt mye arbeid i å få stedet pyntet opp. Alt var klart til å klippe snoren og ønske velkommen inn.

Det vanlige i Thailand er at det i slike anledninger er prominente gjester som får oppmerksomheten. Slik ikke hos oss. Styret hadde på forhånd bestemt at dette skulle være ungdommene på BCM sin dag. De fikk pynte, bestemme maten og holde det meste av talene. Det ble en flott kveld, med mange gode og takknemlige ord til styret i BCM og til alle som gir økonomisk støtte i Sverige og Norge. I tillegg ble det også fra styret formidlet noen ord om at vi ønsker å satse på dem og gi dem gode muligheter i livet. Ungdommene har forstått at de er privilegerte som får bo under slike fine, frie og trygge forhold. Samtidig forstår de at de nå har ansvaret for å ta vare både på seg selv og på stedet. Nå er det mest opp til dem selv om Studentsenteret skal bli et godt sted å modnes som menneske. Det gjelder både for de som allerede har flyttet inn og for alle barna på Huadoi som vet at de en dag skal få muligheten til å flytte dit. Allerede under åpningsfesten kunne vi se at barna begynte å se frem til den dagen de kan bli en del av Studenthjemmet.

Inge og Knut Inge for æren av å klippe snoren og erklære studentsenteret for åpnet – Foto: Madeleine Ekelyck

Inge og Knut Inge for æren av å klippe snoren og erklære studentsenteret for åpnet – Foto: Madeleine Ekelyck

Fullt hus under åpningsfesten – Foto: Knut Inge Bergem

Fullt hus under åpningsfesten – Foto: Knut Inge Bergem

Barna fra Huadoi bidro med sang og musikk – Foto: Knut Inge Bergem

Barna fra Huadoi bidro med sang og musikk – Foto: Knut Inge Bergem

For å gi en liten oppsummering, så ligger det nye Studentsenteret ganske nært sentrum av Chiangrai og gir enkel vei både til videregående skoler og universitet. Ungdommene flytter dit fra skolehjemmet på Huadoi når de er ferdige med ungdomsskolen – litt avhengig av modenhet. På området til det nye studentsenteret er det nå bygget et 3 nye og fine hus. Ett for jentene, ett for guttene og ett for en ansatt. Der skal de klare seg selv med frokost i de enkelte husene og felles middag i den ansattes hus. Det vil også bli kvelds – og helge undervisning i områder som økonomi, religion, samfunnskunnskap, familieplanlegging, arbeidssøking og språk. Det første året er det 13 ungdommer som bor på Studentsenteret.

Bad – Foto: Knut Inge Bergem

Bad – Foto: Knut Inge Bergem

Jentekjøkken – Foto: Knut Inge Bergem

Jentekjøkken – Foto: Knut Inge Bergem

Jenterom – Foto: Knut Inge Bergem

Jenterom – Foto: Knut Inge Bergem

Jenterom – Foto: Knut Inge Bergem

Jenterom – Foto: Knut Inge Bergem

Jenterom – Foto: Knut Inge Bergem

Jenterom – Foto: Knut Inge Bergem

Sofakos, loff med is – Foto: Knut Inge Bergem

Sofakos, loff med is – Foto: Knut Inge Bergem

Når det gjelder finansene rundt senteret, så klarte vi å holde budsjettet. Det meste av pengene til tomt og bygninger kommer fra salg av steder som BCM tidligere har drevet barnehjem. I tillegg fikk BCM finansiell hjelp fra Sonans Privatgymnas til jenteinternatet. Til møbleringen av husene fikk vi alt sponset fra gode støttespillere i Norge. Vi gir derfor en spesiell takk for dette til Sonans Privatgymnas, familien Therese og Oddvar Handeland og programvareselskapet Framsikt.

Stolte gutter foran sitt nye hjem – Foto: Knut Inge Bergem

Stolte gutter foran sitt nye hjem – Foto: Knut Inge BergemTidligere nyhetsbrev: