Også i år har BCM hatt gleden av å ha mange unge og gode frivillige som har hjulpet til, både fra Sverige og Norge. De som har vært der lengst er teamet fra Bibelskolen i Grimstad. I over 4 måneder – fra november og godt uti mars – bor de på skolehjemmet og har ansvar for engelskundervisning og aktiviteter med barna. De frivillige er en svært viktig ressurs både i lek og alvor, og bidrar sterkt til at barna på BCM får en god utvikling i kunnskap og menneskelige relasjoner. Takk for deres bidrag i skoleåret som nå er på hell.

Baking med barna

Baking med barna

Kristine og Angelie er venner – Foto: Eilen Sæther

Kristine og Angelie er venner – Foto: Eilen Sæther

Vannballongkasting – Foto: Knut Inge Bergem

Vannballongkasting – Foto: Knut Inge Bergem

Vannsklie – Foto: Eilen Sæther

Vannsklie – Foto: Eilen SætherTidligere nyhetsbrev: