Gjennom flere år har vi hatt noen trofaste sponsorer for vårt arbeid. De største har vært Hjelperen bruktbutikk i Søgne, Bakketun folkehøyskole i Verdal og Bibelskolen i Grimstad. Deres støtte i form av penger og frivillig arbeid på Skolehjemmet har vært avgjørende for utviklingen både for barna våre og for hele driften. Uten denne støtten ville vi ikke kunne hatt samme kvalitet på undervisning, fasiliteter og utstyr til barna.

Felles visjoner

For et par år siden begynte vi å sondere muligheten for et samarbeid med Sonans Utdanning. Vi så at våre visjoner og verdier harmonerte godt, gjennom et ønske om å løfte enkeltindividet og gi alle mulighet til utdanning. I tillegg ønsket Sonans å utvide sitt samfunnsansvar gjennom å støtte et lokalt humanitært prosjekt som fokuserte på å gi vanskeligstilte barn utdanning og trygge rammer.

Økt engasjement

I løpet av 2018 har engasjementet fra ledelse, lærere og elever blomstret opp. Hver skole og avdeling har sin ThAid kontaktperson. De har ansvar for å fortelle de ansatte om BCM, hva Sonans bidrar med og henge opp informasjon rundt på skolene. Alle skolene og avdelingene har fått plakater og en liten PowerPoint presentasjon tilsendt. Innsamlingsaktivitetene har vært mange og noen svært kreative, så som pant av tomflasker, kaffe -, vaffel - og suppesalg, vinlotteri, kunskapsquiz og bingo for de ansatte, paraplysalg og utleie av bokskap – i tillegg til frivillige donasjoner.

Studiesenteret

Sonans ønsker å fokusere sin støtte mot ungdommene hos BCM som går på videregående skole og høyere utdanning. De vil derfor spesielt bidra til å få det nye studiesenteret i gang. Støtten fra Sonans går derfor direkte til finansieringen av ett av de tre husene på senteret. Videre vil støtten gå til møblering og utstyr til det samme huset.

Det er etter Thai målestokk høy kvalitet på husene og bra nok for at norske ungdommer kan komme på besøk. Vi håper noen av elevene fra Sonans vil komme og se hva de har hjulpet til med å bygge og hvor fornøyd ungdommene her er med sitt nye hjem.

Drikk kaffe med god samvittighet

Drikk kaffe med god samvittighet

Takk for at du gir oss panten

Takk for at du gir oss panten

Jenteinternatet som Sonans har tatt ansvaret for å finansiere

Jenteinternatet som Sonans har tatt ansvaret for å finansiere

Utsikt fra gutteinternatet til Stabshus og jenteinternat

Utsikt fra gutteinternatet til Stabshus og jenteinternat

ThAid er svært takknemlig og glad for det nye samarbeidet med Sonans Utdanning. Vi håper at det vil bli et langvarig samarbeid som kan bidra til at ungdommer i Norge får økt forståelse for ulikhetene i verden, og økt engasjement for å hjelpe andre.Tidligere nyhetsbrev: