marit_opt.jpg

Hvem er Marit Aamold? 

Jeg ser på meg selv som en engasjert dame som er opptatt av utdanning og like muligheter for alle. Jeg er mamma til Trygve (4) og Erik (7) og bor med familien på Jar.

Til daglig jobber jeg i Sonans Gruppen som blant annet har Sonans Utdanning med nå 15 skoler i hele Norge for alle som ønsker å ta opp fag fra videregående skole.Når ble du kjent med BCM og hvor lenge har du vært engasjert i ThAid?

Jeg ble kjent med BCM i 2002 da jeg var student i Melbourne og president for ANSA Australia. Jeg var med på ANSA sin første student-tur til BCM etter en innsamlingsaksjon blant norske studenter til barnehjemmet BCM.


Hvorfor er du engasjert? 

Jeg er selv adoptert og vet at alle som bor i Norge har vunnet «verdens lotteri» og at mitt eget liv kunne vært veldig annerledes. Jeg ønsker at alle barn skal vokse opp trygge og med mulighet til å utvikle seg og bli selvstendige gode medmennesker og verdensborgere. Spesielt brenner jeg for utdanning og ser at ThAid hjelper mange barn og unge med å sikre et trygt hjem, utdanning og nye muligheter. Utdanning er ofte nøkkelen til et godt og sikkert liv.


Har norske barn noe å lære fra barna i Thailand?

Jeg har kun vært i Thailand på ferie 5-6 ganger så jeg kjenner ikke den thailandske kulturen så godt. Men to av gangene har jeg vært heldig å besøke BCM og opplevd at barna har stor omsorg for hverandre og livsglede i de enkle tingene. Jeg tror mange norske barn tar mye for gitt, men at de hadde hatt stor glede av å oppleve gleden, varmen og omsorgen som barna på BCM har for hverandre og i en annerledes hverdag med færre materielle ting.


Hvordan ønsker du at ThAid skal utvikle seg videre og hva kan de bidra med?

Jeg håper at ThAid kan bidra til videre drift og utvikling av BCM og motivere flere barn og unge til å ta både videregående og høyere utdanning. Det er også veldig fint om norske barn og voksne kan bli kjent med BCM-prosjektet og gjennom dette få ny innsikt og engasjement.Tidligere nyhetsbrev: