Frivillighetstanken lever i beste velgående i Søgne. Rundt 60 personer er gjennom Hjelperen Bruktbutikk engasjert i å forvandle ting som noen ikke lenger trenger til et bedre liv for mange mennesker i fattige land. Skolehjemmet BCM i Thailand er ett av stedene som gjennom mange år har mottatt økonomisk støtte fra Hjelperen.

Denne flotte historien begynte med at noen i menigheten Oasen i Søgne ønsket å drive med hjelpearbeid. Nå har det gått mer enn 10 år siden de første brukte tingene skiftet eier og Hjelperen Bruktbutikk har blitt en egen selvstendig forening, registrert i Brønnøysundregistrene.

Paul har vært med siden oppstarten. Han forteller at det alt fra den spede begynnelse var fokus på 2 ting: alt arbeidet skulle være basert på frivillig innsats og alt overskuddet skulle gå til utlandet – til nødhjelp og misjon. Begrunnelsen for dette standpunktet var så enkelt som at det er mer behov for hjelp i utlandet enn i Norge. Selv om det er mange gode formål å støtte i Norge også, er nøden større i fattige land med få sosiale velferdsordninger.

En fin gjeng med frivillige – Foto: Knut Inge Bergem

En fin gjeng med frivillige – Foto: Knut Inge Bergem

Det er over 20 organisasjoner som har fått økonomisk hjelp gjennom disse årene – på nesten alle kontinent. Noen har fått millioner, mens andre noen titalls tusener. Som eksempler kan vi nevne at Mercy Ships – hospitalbåten i Afrika – har fått nesten 4 millioner til sitt viktige arbeid, et senter i Ukraina med fokus både på eldre og barn har mottatt 3,5 millioner, et skoleprosjekt i Romania har fått nesten 3 millioner og BCM sitt arbeid blant fattige og utsatte barn i Thailand har mottatt over 1 million. Store summer som har fått betydelig innvirkning på lokalt arbeid rundt omkring i verden.

Stort sett så er det pensjonister som ønsker å ha noe meningsfullt å gjøre som utgjør de frivillige. Det er stadig nye som ønsker å bli med. Selve butikken er et 2-etasjers eldre hus i , som gir et hjemmekoselig preg. Å være frivillig på Hjelperen er særdeles sosialt. Det er alltid noen å prate med, daglige påfyll av varer og gratis kaffe og bakervarer. De frivillige liker at ikke overskuddet blir spist opp av dyre administrasjonsutgifter. Da blir det motiverende å jobbe. De eneste utgiftene er husleie, strøm og kaffemat.

På de 4 medarbeidersamlingene de har i året er det fokus på godt fellesskap og informasjon om de enkelte hjelpeprosjektene. I fjor fikk BCM bli med på en av disse og Da og Abba – ansatte på BCM – fikk fortelle om hvordan de bruker sine liv til å hjelpe barn i Thailand. Paul sier at nærhet til prosjektene er viktig og at det gir troverdighet innad i frivillighetsgjengen. Noen fra styret i Hjelperen har derfor vært på besøk på mange av stedene som mottar hjelp for å kvalitetssikre den økonomiske støtten.

Da og Abba som har fått med seg en god pose med nyttige ting hjem til Thailand – Foto: Knut Inge Bergem

Da og Abba som har fått med seg en god pose med nyttige ting hjem til Thailand – Foto: Knut Inge Bergem

Da og Abba som kunder hos Paul – Foto: Knut Inge Bergem

Da og Abba som kunder hos Paul – Foto: Knut Inge Bergem

Medarbeiderfest med gjester fra Thailand – Foto: Knut Inge Bergem

Medarbeiderfest med gjester fra Thailand – Foto: Knut Inge Bergem

For Paul er brukte ting morsomt. Han finner stadig nye ”skatter” i butikken og det kan til tider bli dyrt å være frivillig. ”Ikke alle kjøp har blitt tatt like godt i mot av fruen”, sier han med et glimt, og forteller at mange av tingene han har kommet hjem med har blitt bortvist fra stuen. Han får en tilfredsstillelse med å redde ting fra undergangen, men kan jo ikke på egen hånd redde alt. Så det er bra det kommer andre kunder også. Butikken er bra besøkt og overskuddet hvert år ligger på 1-2 millioner. Alt mulig selges, med hovedvekt på møbler, kjøkkenting, bøker og ”nips”. De har til og med solgt både en bil og en båt. Også får de inn nye overskuddsvarer fra netthandel og butikker. Det som ikke blir solgt, sendes til bruktbutikker i Romania og Estland.

Noe for enhver smak – Foto: Knut Inge Bergem

Noe for enhver smak – Foto: Knut Inge Bergem

Felles for de som jobber på Hjelperen er at de ønsker å bety en liten forskjell i denne verden. Støtten som Hjelperen gir kan bety en livsforvandlende forskjell for mange mennesker i verden. Paul sier lurt at når kan kommer til himmelen så ønsker han å møte noen som dunker han i siden og sier: ”Fordi dere gjorde det arbeidet, så er jeg her”.

ThAid og BCM ønsker å takke Hjelperen for den månedlige støtten de har gitt gjennom mange år og håper på fortsatt godt samarbeid i mange nye år.Tidligere nyhetsbrev: