Hovedmålet vårt er å tilby humanitær hjelp til vanskeligstilte barn i Thailand. 

ThAid er en norsk interesseorganisasjon som ble stiftet i 2008 og har som mål å støtte humanitære hjelpeprosjekt rettet mot barn i Thailand.

Prosjektene som ThAid har støttet frem til nå har vært i ChiangRai og Bangkok. Hovedprosjektet de første årene var å dekke driftsutgiftene for barnehjemmet til BaanChivitMai (BCM) som ligger i Maesuay distrikt i ChiangRai. I tillegg har ThAid støttet enkelttiltak for forskjellige avdelinger innenfor BCM og for et daghjem i slummen i Bangkok. I de siste årene har ThAid konsentrert sin støtte til to stiftelser i ChiangRai som hjelper utsatte og vanskeligstilte barn fra stammefolk i nord-Thailand.


Fakta om ThAid prosjektet

BaanChivitMai (BCM) betyr “Hjem med nytt liv” og er en stiftelse som ble startet av den svenske misjonæren Eva Olafsson i 1993. Stiftelsen holder til i Chiangrai, i nord-Thailand. BCM driver for tiden et skolehjem, et studentsenter og et bakeri.

Målgruppen for stiftelsen er foreldreløse, fattige og utsatte barn og ungdommer. Alle barna og ungdommene kommer fra ulike stammefolk som bor i grensetraktene mellom Burma, Thailand og Laos. Stammefolkene er en minoritet i Thailand. Barna hos stammefolkene har ofte svært dårlige oppvekstsvilkår, opplever undertrykkelse og har ikke fulle rettigheter i Thai samfunnet. Mange er statsløse.

I sentrum av Chiangrai ligger “BCM Bakery and Restaurant”, som selger skandinaviske bakervarer og Thai og vestlige matretter. Stedet er eid og drevet av BCM. Alt overskuddet går til stiftelsen. De største ungdommene får mulighet til å få praktisk arbeidserfaring og timelønn ved å hjelpe til på̊ kveldstid, i helger og i ferier.

BCM støtter også 27 barn i en stammelandsby med skoleskyss. I tillegg besøker de ansatte noen av landsbyene til barna knyttet til stiftelsen og tilbyr etter behov klær, tepper og andre viktige artikler.

Det nåværende skolehjemmet ble bygget i 1997 og ligger på HuaDoi, 13 km øst for Chiangrai sentrum. Der bor det for tiden 43 barn og unge i alderen 6 – 16 år. De fleste av dem reiser hjem til sine landsbyer i skoleferiene.

Rett utenfor Chiangrai sentrum har BCM åpnet et studentsenter for ungdommer som har vokst opp på skolehjemmet og som nå ønsker høyere utdanning. Nye hus ble ferdigstilt våren 2019 og det er for tiden 13 ungdommer som bor der i alderen 17 – 20 år. En av ungdommene har blitt deltidsansatt av stiftelsen og har ansvar for driften der. De får alt dekket av BCM utenom ting til personlig bruk.