Hovedmålet vårt er å tilby humanitær hjelp til vanskeligstilte barn i Thailand. 

ThAid er en norsk interesseorganisasjon som ble stiftet i 2008 og har som mål å støtte humanitære hjelpeprosjekt rettet mot barn i Thailand.

Prosjektene som ThAid har støttet frem til nå har vært i ChiangRai og Bangkok. Hovedprosjektet de første årene var å dekke driftsutgiftene for barnehjemmet til BaanChivitMai (BCM) som ligger i Maesuay distrikt i ChiangRai. I tillegg har ThAid støttet enkelttiltak for forskjellige avdelinger innenfor BCM og for et daghjem i slummen i Bangkok. I de siste årene har ThAid konsentrert sin støtte til to stiftelser i ChiangRai som hjelper utsatte og vanskeligstilte barn fra stammefolk i nord-Thailand.


Fakta om ThAid prosjektet

BaanChivitMai (BCM) betyr “Hjem med nytt liv” og er en stiftelse som ble startet av den svenske misjonæren Eva Olafsson i 1993. Stiftelsen holder til i Chiangrai, i nord-Thailand. BCM driver for tiden et skolehjem, et prosjekt for hjelp til videregående – og høyere utdanning og et bakeri.

Målgruppen for stiftelsen er foreldreløse, fattige og utsatte barn og ungdommer. Alle barna og ungdommene kommer fra ulike stammefolk som bor i grensetraktene mellom Burma, Thailand og Laos. Stammefolkene er en minoritet i Thailand. Barna hos stammefolkene har ofte svært dårlige oppvekstsvilkår, opplever undertrykkelse og har ikke fulle rettigheter i Thai samfunnet. Mange er statsløse.

Det nåværende skolehjemmet ble bygget i 1997 og ligger på HuaDoi, 13 km øst for Chiangrai sentrum. Der bor det for tiden 43 barn og unge i alderen 5 – 16 år. De fleste av dem reiser hjem til sine landsbyer i skoleferiene.

Midt i Chiangrai sentrum leier BCM lokaler for ungdommer som har vokst opp på skolehjemmet og som nå ønsker høyere utdanning. Det er for tiden 15 ungdommer som er med i dette prosjektet, i alderen 17 – 20 år. De får økonomisk støtte fra stiftelsen, men ordner seg selv med alt det praktiske i livet. Et nytt utdanningssenter for disse ungdommene er under planlegging.

I sentrum av Chiangrai ligger også ”BCM Bakery and Restaurant”, som selger skandinaviske bakervarer og Thai og vestlige matretter. Stedet er eid og drevet av BCM. Alt overskuddet går til stiftelsen. De største ungdommene får mulighet til å få praktisk arbeidserfaring og betaling ved å hjelpe til på kveldstid, i helger og i ferier.

BCM støtter også 27 barn i en stammelandsby med skoleskyss. I tillegg besøker de ansatte noen av landsbyene til barna knyttet til stiftelsen og tilbyr etter behov klær, tepper og andre viktige artikler.