Hovedmålet vårt er å tilby humanitær hjelp til vanskeligstilte barn i Thailand. 

ThAid er en norsk interesseorganisasjon som ble stiftet i 2008 og har som mål å støtte humanitære hjelpeprosjekt rettet mot barn i Thailand.

Prosjektene som ThAid har støttet frem til nå har vært i ChiangRai og Bangkok. Hovedprosjektet de første årene var å dekke driftsutgiftene for barnehjemmet til BaanChivitMai (BCM) som ligger i Maesuay distrikt i ChiangRai. I tillegg har ThAid støttet enkelttiltak for forskjellige avdelinger innenfor BCM og for et daghjem i slummen i Bangkok. I de siste årene har ThAid konsentrert sin støtte til to stiftelser i ChiangRai som hjelper utsatte og vanskeligstilte barn fra stammefolk i nord-Thailand.