Luka hjelper til som tolk.jpg

Hele verdens øyne har de siste ukene vært rettet mot Chiangrai og grottedramaet som der har funnet sted. Det er flott å se hvordan myndigheter, lokale frivillige og ressurspersoner fra mange steder i verden har samarbeidet om å hjelpe guttene. Flere hundre pressefolk er tilstede og sender sin informasjon hjem til sine respektive land. BCM har fått gitt et lite bidrag til denne informasjonen med å skaffe tolk til Aftenpostens journalist i området. Styremedlem for BCM, Luka Chermue, har sammen med sin familie hjulpet journalisten med praktiske forhold og bidratt til at riktig informasjon har blitt sent hjem til Norge. I skrivende stund har redningsaksjonen startet. Vi håper og tror på suksess.